วงดนตรีคลาสสิค โมเดิร์นคลาสสิค Pup Pa Da, Classic ประสานสำเนียงเสียงเครื่องสาย วงดนตรีคลาสสิค

เพิ่มเพื่อน

LINE Id : @puppada

Pup Pa Da, Classic

วงดนตรีคลาสสิค Classic Band

"ประสานสำเนียง เสียงเครื่องสาย สไตล์เรียบหรู"

วงดนตรีคลาสสิค โมเดิร์นคลาสสิค และวงดนตรีบรรเลงเครื่องสาย งานแต่งงาน งานเลี้ยง และทุกโอกาสพิเศษ พร้อมตัวอย่างผลงาน รูปแบบวงดนตรีเพื่อง่ายต่อความเข้าใจและเปรียบเทียบแนวดนตรีได้อย่างชัดเจน โดยจัดรูปแบบตั้งแต่วงดนตรีคลาสสิค 3 คนขึ้นไป

วงดนตรีคลาสสิค (นักร้องหญิง/ชาย) Classic Band

Violin/ Cello/ Piano-Keyboard/ Vocal

ผลงาน Classic Band ทั้งหมดรับชมได้ที่ YouTube Playlist

Violin/ Saxophone/ Piano-Keyboard/ Vocal

ผลงาน Classic Band ทั้งหมดรับชมได้ที่ YouTube Playlist

Violin/ Cello/ Double Bass/ Piano-Keyboard/ Vocal

ผลงาน Classic Band ทั้งหมดรับชมได้ที่ YouTube Playlist

Violin/ Guitar/ Piano-Keyboard/ Vocal

ผลงาน Classic Band ทั้งหมดรับชมได้ที่ YouTube Playlist

Violin/ Guitar/ Drum/ Vocal

ผลงาน Classic Band ทั้งหมดรับชมได้ที่ YouTube Playlist

วงดนตรีคลาสสิค 3 คน Trio Band

วงดนตรีคลาสรูปแบบบรรเลง 3 คนขึ้นไป ปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรี หรือเพิ่มเติมเครื่องดนตรีอื่นๆ

Violin/ Cello/ Piano-Keyboard

วงดนตรีบรรเลงคลาสสิค 3 คนขึ้นไป

วงดนตรีคลาสรูปแบบบรรเลง 3 คนขึ้นไป ปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรี หรือเพิ่มเติมเครื่องดนตรีอื่นๆ

Violin/ Viola/ Cello/ Double Bass

ผลงาน Classic Band ทั้งหมดรับชมได้ที่ YouTube Playlist

Pup Pa Da Tube Official Channel