LINE Contact Id : @puppada

Pup Pa Da, Wedding

วงดนตรีงานแต่ง 4 แนวดนตรี puppada

วงดนตรีงานแต่ง สำหรับช่วงพิธีการ และอาฟเตอร์ปาร์ตี้ 4 แนวดนตรี จาก Pup Pa Da วงดนตรีอะคูสติก แจ๊ส คลาสสิค และวงดนตรีฟูลแบนด์ปาร์ตี้ ดนตรีสด Pub&Restaurant ฯลฯ พร้อมตัวอย่างผลงาน รูปแบบวงดนตรีเพื่อง่ายต่อความเข้าใจและเปรียบเทียบแนวดนตรีได้อย่างชัดเจน โดยจัดรูปแบบวงดนตรีเริ่มตั้งแต่ 3 คน สำหรับวงดนตรีช่วงพิธีการ และ 5 คนขึ้นไป สำหรับวงดนตรีฟูลแบนด์ ช่วง After Party งานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่ง 4 แนวดนตรี

*ข้อแนะนำ การรับชมผลงาน

คลิกที่เพลย์ลิสต์ “สัญลักษณ์เส้นขีด” มุมขวาบนหน้าจอวีดีโอ เพื่อเลือกชมผลงานแต่ละรูปแบบวงดนตรี จาก 4 แนวดนตรีทั้งหมด

Acoustic

Jazz

Classic

After Party

Instrumental Jazz/Classic

วงดนตรีอะคูสติก

การจัดวงดนตรีประกอบด้วยเครื่องดนตรี กีตาร์โปร่ง/คีย์บอร์ด/แซกโซโฟน/ไวโอลิน/กลอง จำนวนนักดนตรีเริ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รวมนักร้องหญิงหรือชาย จัดเครื่องดนตรีแยกและรวมได้ตามความชอบ โดยเครื่องดนตรีหลัก คือ กีตาร์โปร่ง หรือ คีย์บอร์ด (รวมทั้งสองเครื่องดนตรีได้) และเครื่องดนตรีบรรเลงเพิ่มความไพเราะ แซกโซโฟน ไวโอลิน คีย์บอร์ด และเครื่องดนตรีให้จังหวะคือ กลอง (กลองไฟฟ้า)

ตัวอย่างการเลือกรูปแบบ วงดนตรีอะคูสติก งานแต่งงาน Acoustic Wedding Band

วงดนตรีแจ๊ส ป๊อปแจ๊ส

การจัดวงดนตรีเลือกได้ทั้งแบบวงดนตรีร้อง วงดนตรีบรรเลง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี คีย์บอร์ด/กีตาร์/แซกโซโฟน/ดับเบิ้ลเบส/กลอง จำนวนนักดนตรีเริ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดได้ทั้งแบบวงบรรเลงล้วน หรือรวมนักร้องหญิง/ชาย จัดเครื่องดนตรีแยกและรวมได้ตามความชอบ โดยเครื่องดนตรีหลัก คือ คีย์บอร์ด หรือ กีตาร์ (รวมทั้งสองเครื่องดนตรีได้) เครื่องดนตรีบรรเลงสำเนียงที่เด่นสำหรับแนวดนตรีแจ๊สคือ แซกโซโฟน รวมไปถึงเครื่องดนตรีที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเป็นวงดนตรีแจ๊สชัดเจนยิ่งขึ้น คือ ดับเบิ้ลเบส และเครื่องดนตรีให้จังหวะคือ กลอง

ตัวอย่างการเลือกรูปแบบ วงดนตรีแจ๊ส งานแต่งงาน Jazz Wedding Band

วงดนตรีคลาสสิค คลาสสิคป๊อป

การจัดวงดนตรีเลือกได้ทั้งแบบวงดนตรีบรรเลง วงดนตรีร้อง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี คีย์บอร์ด/ไวโอลิน/วิโอลา/เชลโล/ดับเบิ้ลเบส จำนวนนักดนตรีเริ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แบบวงบรรเลงล้วน หรือรวมนักร้องหญิง/ชาย จัดเครื่องดนตรีแยกและรวมได้ตามความชอบ เครื่องดนตรีบรรเลงสำเนียงที่เด่นสำหรับแนวดนตรีคลาสสิคคือ ไวโอลิน และ เชลโล โดยเครื่องดนตรีหลัก คือ คีย์บอร์ด หรือจัดแบบวงสตริงเครื่องสายเครืองบรรเลงล้วนรูปแบบ ทรีโอ ควอเต็ต ออร์เคสตรา

ตัวอย่างการเลือกรูปแบบ วงดนตรีคลาสสิค งานแต่งงาน Classic Wedding Band

วงดนตรีฟูลแบนด์ปาร์ตี้

การจัดวงดนตรีประกอบด้วย กลอง/กีตาร์/เบส/นักร้องหญิง/นักร้องชาย รวม 5 คนเป็นจำนวนเริ่มต้นที่ดีสำหรับวงดนตรี (เพิ่มคีย์บอร์ด เป็นวงดนตรี 6 คน เป็นการจัดวงเต็มรูปแบบ มิติของเสียงดนตรีที่ครบเครื่องแสดงสดสำหรับวงดนตรีรูปแบบนี้) วงดนตรีสดรูปแบบ Pub&Restaurant

ตัวอย่างการเลือกรูปแบบ วงดนตรีฟูลแบนด์ Wedding After Party Band